Fiskå Gård

Utomhusplan

Tegnforklaringer

Linjer

Reguleringsgrense

Formålsgrense

Terreng

Bygg

Balkong/utstikkende tak

Nye koter 0,5m

Eksisterende koter 1,0m

Punkthøyder (nye)

Eksisterende punkthøyder

Inngang m/punkthøyde

Fallpiler

Dekker

Asfalt

Grus

Betongdekke

Gummidekke

Flis

Tegl belegning

Smågatestein/renne

Skiferdekke

Terrassedekke

Kanter

Flettverksgjerde, Rekkverk, Håndløper

Natursteinsmur

Betongmur

Vegetasjon

Gress

Eng

Skogbunn

Stauder/prydgress

Fordrøyningsbasseng

Overvann

Klatreplanter

Tre

Teknisk belysning

Pullert (RIE)

Veggarmatur (RIE)

Lysmast (RIE)

Nedgravd renovasjon

Elementer

Trapp

Tråkkheller