Fiskå Gård

Byggbeskrivelse

Denne byggebeskrivelsen gjelder for 6 boliger, Kjerrheia 28-38 i
Kristiansand kommune. Beskrivelsen gjelder for en bolig, men er generell for alle 6 boligene i delfeltet.

Bolig, bod, vei, fundamenter og parkeringsplasser fundamenteres på fylling med bærelag av stein, og grus. Uteareal opparbeides ihht utomhusplan datert 21.01.22. Enkelte terrengtilpasninger i forhold til utomhusplan må påberegnes. I tomtegrense mellom boliger leveres murer for å ta opp høydeforskjeller. Etter overtakelse av boligen er det forbruker som overtar vedlikehold av grøntareal/ hage på den aktuelle tomten.
Teknisk anlegg er prosjektert etter Kristiansand kommune sine krav.
Grøfter opparbeides med kabler og ledninger for vann, kloakk, elektrisitet, telefon og data. Fiberkabel leveres frem til hver bolig. Forbruker er selv ansvarlig for å bestille tilknytning hos fiberleverandør, eventuell infrastruktur internt i boligen og kostnader i forbindelse med dette. Ellskap, fiberskap, skap for teknisk utstyr, gatelys ol. tillates plasser på de aktuelle tomtene.

Det leveres 1 biloppstillingsplass pr. bolig. Plassen leveres som brettskurt betong med selvfall ut mot vei. Det kan forekomme riss/ svinnsprekker i betonggulvet. Vegger og tak bekles med fasadematerialer i samsvar med de materialer som er benyttet på boligen ellers. Arkitekt tar endelig valg av fasadematerialer

Alle ferdige overflater leveres i henhold til toleranseklasse «Normal» Norsk Standard 3420.
Lydskille mellom boligene prosjekteres etter klasse C i Norsk Standard 8175

Ringmur og gulv på grunn støpes på ferdig planert tomt. Gulv på grunn leveres med isolasjon og radonsperre i henhold til forskriftskrav. Det monteres 1 stk. radonbrønn pr. bolig. Radonbrønn med tilhørende rør føres over tak. All drift og vedlikehold samt eventuell ettermontering av vifte tilhørende radonsikring bekostes av forbruker

Bjelkelag leveres i henhold til gjeldende tabeller. Bjelkelag mellom boligrom isoleres med minimum 150 mm mineralull. I randsone og mot kalde soner fullisoleres bjelkelaget.

Yttervegger leveres som bindingsverksvegger i tre i henhold til forskriftskrav. Utvendig fasade leveres med stående tett slett 19x148mm dobbelt falset tre kledning. Kledningen leveres grunnet og påført ett strøk beis fra fabrikk i fargekombinasjon mørk/lys. Endeskjøter og kuttflater som blir utilgjengelig etter montering behandles før montasje. Behandling av øvrige kuttflater samt påføring av toppstrøk utføres av forbruker etter overtakelse.

Boligene leveres med flate tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene utformes med fall til sluk, som fører takvann til utvendige taknedløp. Nødavløp monteres i parapet.

Vinduer, balkong- og skyvedører leveres med karm og ramme i vakuumimpregnert tre, fabrikkmalt i farge NCS 9000-N, innvendig og utvendig. Utforming i henhold til fasadetegninger. Vindu på bad i andre etasje leveres med frosta glass.
Hovedinngangsdør leveres som tett slett sort dørblad, med sidefelt.
Bi- inngang/ inngangsdør til bod leveres med tett, slett, sort dørblad B 30

Overgang tak vegg leveres listefritt. Vinduer skyvedører leveres listefritt. Hovedinngangsdør og sidefelt samt Bi- inngangsdør leveres med foringer og listverk. Innerdører leveres med foringer og listverk.
Foringer og listverk leveres som standard i hvitmalt MDF eller tre med farge NCS S 0500-N. Dør, gulv og vinduslister leveres som 12 x 58mm glattkant i alle rom. Det leveres gulvlist for alle rom med unntak av våtrom.
Ved overganger mellom ulike materialer benyttes passende overgangslister i tre, mdf eller alu. Alt listverk monteres med synlig spikring uten etterbehandling og uten fuging mot vegg.

Alle innvendige himlinger leveres med standard gipsplate, skrudd
til underlag. Det må påregnes nedforing, innkassing, og at
enkelte rom kan utføres med lavere takhøyde som følge av fremføring av tekniske føringer eller inndekking av bærekonstruksjoner.

Vegger mellom boligrom leveres som bindingsverksvegg i tre eller stål, isolert med minimum 50 mm mineralull og bekledd med standard gipsplater. Enkelte vegger kan avvike med hensyn til veggtykkelse fra plantegninger der rørføringer, bærekonstruksjoner og lignende gir behov for økt veggtykkelse. 

Innvendige dører i bolig leveres som tette hvite slette dører, type
P-1 fra DDF, eller tilsvarende. Karm og dørblad leveres i fargen NCS S 0500-N, terskel leveres flat lakkert eik. Dørvrider leveres som standard matt krom.

Balkong ut fra 2. etasje tekkes med papp og leveres med CU- impregnerte terrassebord. Terrassen vil ligge med et trinn opp fra stue 2 etasje. Synlige stolper/ dragere for bæring av takkonstruksjon leveres trykkimpregnert. Parapet/ rekkverk oppføres i tre med samme kledning som for yttervegger. Toppavslutning utføres beslått, med stangfals i skjøter.
Terrasse på mark utføres med impregnerte terrassebord anlagt på impregnerte tilfarere.

Kjøkken inngår i boligens salgssum og leveres etter egen kjøkkentegning som fås av entreprenøren. Hvitevarer og sprutvegg mellom over- og underskap er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som
har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon.

Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinner leveres til hver bolig. Endelig plassering av aggregat, avtrekks- og tilluftsventiler prosjekteres i henhold til krav i teknisk forskrift. Alle utvendige beslag og synlige nedløpsrør utføres i sort stål. Nedløpsrør avsluttes med utkaster over terreng.

Trapper leveres med åpne trinn og barnesikring.
Vanger, håndløper, runde rekkespiler, endestolper og barnesikring leveres i hvitmalt furu, farge NCS 0500 N. Trappetrinn leveres i furu beiset i fargen hvit 02 (lys eik) med matt lakk. Festehull for skruer leveres med hvite propper.

Det leveres vedovn type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje. Vedovnen leveres med tilhørende stålpipe og nødvendig beslag over tak. Foran ovn leveres gulvplate i glass.

Utvendig:
– 2 stk. Frostfri kran for
kaldt tappevann. Plassert på inngangssiden, og utenfor hage 1 etg. På innsiden av vegg monteres nødvendig inspeksjonsluke, lakkert hvit.

Vaskerom/teknisk:
– 1 stk. 200l. varmtvannsbereder
– 1 stk. opplegg for vaskemaskin
– 1 stk. rund sluk i gulv.
– 1 stk. vegghengt vaskekar type Intra VK 44 eller tilsvarende i rustfritt stål med ettgreps armatur i krom type Oras Saga eller tilsvarende.
– 1 stk. Fordelingsskap

Bad 1.etg:
– 1 stk. TECE innbyggingssisterne med Safety bag. Veggtoalett Porsgrund Glow Rimfree farge hvit med original dempet toalettsete og lokk.
– 1 stk. 90 cm baderomsmøbel
i lys eik med vask og speil. Baderomsinnredning leveres fra Vikingbad i serien Mie med håndtak. Vasken leveres hvit.
– 1 stk. servantbatteri A- Collection Azur farge matt sort
– 1 stk. rund sluk i gulv, plassert i dusjsone
– Fast dusjvegg i klart herdet glass type Alterna Pyxis sort matt eller tilsvarende.
– 1 stk. A- Collection Azur takdusjsett sort matt, med termostatbatteri.

Bad 2.etg: 
– 1 stk. TECE innbyggingssisterne med Safety bag. Veggtoalett Porsgrund Glow Rimfree farge hvit med original dempet toalettsete og lokk.
– 1 stk. 120 cm baderomsmøbel
i lys eik med vask og speil. Baderomsinnredning leveres fra Vikingbad i serien Mie med håndtak. Vaken leveres hvit.
– 1 stk. servantbatteri A- Collection Azur farge matt sort
– 1 stk. rund sluk i gulv, plassert i dusjsone
– Fast dusjvegg i klart herdet glass type Alterna Pyxis sort matt eller tilsvarene.
– 1 stk. A- Collection Azur takdusjsett sort matt, med termostatbatteri.

Kjøkken:
– 1 stk. opplegg for oppvaskmaskin inkl. tilkobling
– 1 stk. Fremlegging av varmt og kaldt vann for kjøkkenkran
– 1 stk. kjøkkenbatteri A- Collection Azur Eco sort.
– Tilkobling av kjøkkenkran.
– 1 stk. Waterguard

Garderobeskap:
– Det er ikke medregnet garderobeløsninger til boligene.

Elektriske anlegg utføres hovedsakelig som skjult anlegg iht. NEK 400. Ved lyd/ brannvegger utføres installasjoner som synlig. Endelig plassering av elektriske punkter avtales i samråd mellom forbruker og leverandør. Det er ikke medtatt noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i boligen. Utv. kabelskap er det elektriker som plasserer.

Det er leveres varmekabler i gang/trapp, bad, vaskerom og tv stue 1 etg. (det legges ikke varmekabler inn under trapp) Videre leveres det varmekabler i bad 2 etg. Varmekabler i gang/ trapp 1 etasje er beregnet for parkettgulv.

• Alle innervegger unntatt i våtrom leveres med sparklet og malte standard gipsplater i standard farge NCS 0500 N
• Som himling leveres standard gipsplater, sparklet og malt i farge S0500-N.
• Gulvene i stue/kjøkken, gang, og soverommene leveres med parkett type Tarkett eik Shade sisal 1 stavs 13x194x220. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning. Gulv i vaskerom og bod leveres med våtromsbelegg med oppkant type Tarkett Megalite nr 3390 520
• På badene leveres fliser på vegger type beton grey 30×60. På gulv leveres samme flis i størrelse 60×60. Mosaikk 5×5 i dusjsone på gulv Pro grey. Det er medregnet flisers som legges vinkelrett på vegger. Fliser leveres av Modena.

Det blir mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger for boligen før boligen skal i produksjon. Bestillinger i forbindelse med tilvalg avtales skriftlig med Agderbygg. Endringer eller tilvalg av leveranser skal avtales skriftlig og signert av kjøper senest 6 uker før leveransen leveres. For endringer / tilvalg gjelder betingelser som presentert av Agderbygg ved oppstart av tilvalgs prosessen. Ved endring / tilvalg som krever prosjektering tilkommer prosjekteringskostnader selv om endringene / tilvalget ikke bestilles. Endringer eller tilvalg fra underentreprenører viderefaktureres med 15% påslag. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kontrakten.

Det tas forbehold om detaljprosjektering kan medføre mindre bygningsmessige endringer i boligene. Alle opplysninger er dermed gitt med forbehold om utbyggers rett, iht. kjøpskontrakten, til å foreta mindre endringer/justeringer. Det må påberegnes synlige inspeksjonsluker, sjakter/føringsveier for tekniske anlegg. Areal pr. rom, samt vindusinndeling, kan avvike fra plantegningene etter at endelige detaljprosjektering er gjennomført. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse, og gir således ikke kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer eller tomte-tilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt der praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.
Avviket kan utgjøre 5% av totalt BRA for leiligheten. Skjeggkre er i dag vanlig i de fleste boliger og selger kan ikke garantere at det ikke forekommer i boligene ved overlevering.
3D bilder i prospekt er illustrasjoner. Det kan forekomme endringer av overflater/materialer/ løsninger. Ingen løse møbler leveres.

BRA er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør, og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter, ol. innenfor bruksenheten. (NS3940:2012)
P-rom er primærrommenes netto-areal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg grundig inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at alle slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Agderbygg AS forbeholder seg retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet.

Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker.
Det vil være arkitekt som har den endelige avgjørelse vedr fargevalg utvendig.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer som ikke er nevnt
i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Alle vegger/himlinger med gips blir flekk og skjøt sparklet.
Riss og sprekker kan forekomme etter overtagelse som følge av krymping av trevirke og betong., dette er ikke reklamasjon og
kan heller ikke forventes å bli utbedret. Likeså vil det det være riss / svinnsprekker i støpt gulv Carport ved overtagelse. Gulv som benyttes i boligen vil bevege seg med forskjellige temperaturer og fuktighet. Gulvene klikkes/ festes sammen til en hel flate, noe som igjen kan medføre at det oppstår lyd i gulvet. Dette er ikke en reklamasjon og vil ikke bli utbedret. Små hakk/riper i ferdigmalte produkter anses ikke som en reklamasjon.

Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre boligen og innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden. Gebyrer i forbindelse med byggemelding og tilkoblingsavgifter bekostes av selger.

Bygningene må forsikres senest etter avholdt overtakelse og før innflytting.

Det tas forbehold om offentlig godkjenning av tiltaket. Entreprenør forbeholder seg
til enhver tid, retten til å levere utstyr/innredninger i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør.
Det ta forbehold om at beskrevne materialer er tilgjengelige i markedet og kan fremskaffes med normal leveringstid.
Normal leveringstid er for dette prosjektet satt til 4 uker.

Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrift 15.9.17, Toleranseklasse NS 3420 – 1 Normalklasse. 1

Kristiansand, 16.08.22

Grunnarbeid og utomhusanlegg

Denne byggebeskrivelsen gjelder for 6 boliger, Kjerrheia 28-38 i
Kristiansand kommune. Beskrivelsen gjelder for en bolig, men er generell for alle 6 boligene i delfelt

Grunnarbeid og utomhusarbeider

Bolig, bod, vei, fundamenter og parkeringsplasser fundamenteres på fylling med bærelag av stein, og grus. Uteareal opparbeides ihht utomhusplan datert 21.01.22. Enkelte terrengtilpasninger i forhold til utomhusplan må påberegnes. I tomtegrense mellom boliger leveres murer for å ta opp høydeforskjeller. Etter overtakelse av boligen er det forbruker som overtar vedlikehold av grøntareal/ hage på den aktuelle tomten.
Teknisk anlegg er prosjektert etter Kristiansand kommune sine krav.
Grøfter opparbeides med kabler og ledninger for vann, kloakk, elektrisitet, telefon og data. Fiberkabel leveres frem til hver bolig. Forbruker er selv ansvarlig for å bestille tilknytning hos fiberleverandør, eventuell infrastruktur internt i boligen og kostnader i forbindelse med dette. Ellskap, fiberskap, skap for teknisk utstyr, gatelys ol. tillates plasser på de aktuelle tomtene.

Carport/biloppstillingsplass

Det leveres 1 biloppstillingsplass pr. bolig. Plassen leveres som brettskurt betong med selvfall ut mot vei. Det kan forekomme riss/ svinnsprekker i betonggulvet. Vegger og tak bekles med fasadematerialer i samsvar med de materialer som er benyttet på boligen ellers. Arkitekt tar endelig valg av fasadematerialer. 

Boligen

Alle ferdige overflater leveres i henhold til toleranseklasse «Normal» Norsk Standard 3420.
Lydskille mellom boligene prosjekteres etter klasse C i Norsk Standard 8175

Betongarbeider

Ringmur og gulv på grunn støpes på ferdig planert tomt. Gulv på grunn leveres med isolasjon og radonsperre i henhold til forskriftskrav. Det monteres 1 stk. radonbrønn pr. bolig. Radonbrønn med tilhørende rør føres over tak. All drift og vedlikehold samt eventuell ettermontering av vifte tilhørende radonsikring bekostes av forbruker

Tømrer/snekker

Bjelkelag leveres i henhold til gjeldende tabeller. Bjelkelag mellom boligrom isoleres med minimum 150 mm mineralull. I randsone og mot kalde soner fullisoleres bjelkelaget.

Yttervegger:

Yttervegger leveres som bindingsverksvegger i tre i henhold til forskriftskrav. Utvendig fasade leveres med stående tett slett 19x148mm dobbelt falset tre kledning. Kledningen leveres grunnet og påført ett strøk beis fra fabrikk i fargekombinasjon mørk/lys. Endeskjøter og kuttflater som blir utilgjengelig etter montering behandles før montasje. Behandling av øvrige kuttflater samt påføring av toppstrøk utføres av forbruker etter overtakelse.

Yttertak:

Boligene leveres med flate tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene utformes med fall til sluk, som fører takvann til utvendige taknedløp. Nødavløp monteres i parapet.

Vinduer og dører i yttervegg:

Vinduer, balkong- og skyvedører leveres med karm og ramme i vakuumimpregnert tre, fabrikkmalt i farge NCS 9000-N, innvendig og utvendig. Utforming i henhold til fasadetegninger. Vindu på bad i andre etasje leveres med frosta glass.
Hovedinngangsdør leveres som tett slett sort dørblad, med sidefelt.
Bi- inngang/ inngangsdør til bod leveres med tett, slett, sort dørblad B 30

Listverk og foringer:

Overgang tak vegg leveres listefritt. Vinduer skyvedører leveres listefritt. Hovedinngangsdør og sidefelt samt Bi- inngangsdør leveres med foringer og listverk. Innerdører leveres med foringer og listverk.
Foringer og listverk leveres som standard i hvitmalt MDF eller tre med farge NCS S 0500-N. Dør, gulv og vinduslister leveres som 12 x 58mm glattkant i alle rom. Det leveres gulvlist for alle rom med unntak av våtrom.
Ved overganger mellom ulike materialer benyttes passende overgangslister i tre, mdf eller alu. Alt listverk monteres med synlig spikring uten etterbehandling og uten fuging mot vegg.

Himlinger:

Alle innvendige himlinger leveres med standard gipsplate, skrudd
til underlag. Det må påregnes nedforing, innkassing, og at
enkelte rom kan utføres med lavere takhøyde som følge av fremføring av tekniske føringer eller inndekking av bærekonstruksjoner.

Innvendige vegger:

Vegger mellom boligrom leveres som bindingsverksvegg i tre eller stål, isolert med minimum 50 mm mineralull og bekledd med standard gipsplater. Enkelte vegger kan avvike med hensyn til veggtykkelse fra plantegninger der rørføringer, bærekonstruksjoner og lignende gir behov for økt veggtykkelse. 

Innvendige dører:

Innvendige dører i bolig leveres som tette hvite slette dører, type
P-1 fra DDF, eller tilsvarende. Karm og dørblad leveres i fargen NCS S 0500-N, terskel leveres flat lakkert eik. Dørvrider leveres som standard matt krom.

Balkong og terrasse:

Balkong ut fra 2. etasje tekkes med papp og leveres med CU- impregnerte terrassebord. Terrassen vil ligge med et trinn opp fra stue 2. etasje. Synlige stolper/ dragere for bæring av takkonstruksjon leveres trykkimpregnert. Parapet/ rekkverk oppføres i tre med samme kledning som for yttervegger. Toppavslutning utføres beslått, med stangfals i skjøter.
Terrasse på mark utføres med impregnerte terrassebord anlagt på impregnerte tilfarere.

Kjøkken:

Kjøkken inngår i boligens salgssum og leveres etter egen kjøkken-tegning som fås av entreprenøren. Hvitevarer og sprutvegg mellom over- og underskap er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon.

Balansert ventilasjon/blikkenslager:

Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinner leveres til hver bolig. Endelig plassering av aggregat, avtrekks- og tilluftsventiler prosjekteres i henhold til krav i teknisk forskrift. Alle utvendige beslag og synlige nedløpsrør utføres i sort stål. Nedløpsrør avsluttes med utkaster over terreng.

Innvendige trapper

Trapper leveres med åpne trinn og barnesikring.
Vanger, håndløper, runde rekkespiler, endestolper og barnesikring leveres i hvitmalt furu, farge NCS 0500 N. Trappetrinn leveres i furu beiset i fargen hvit 02 (lys eik) med matt lakk. Festehull for skruer leveres med hvite propper.

Pipe/ovn

Det leveres vedovn type Lotus Mira 3 eller tilsvarende i stue andre etasje. Vedovnen leveres med tilhørende stålpipe og nødvendig beslag over tak. Foran ovn leveres gulvplate i glass.

Rørlegger

Utvendig:
– 2 stk. Frostfri kran for
kaldt tappevann. Plassert på inngangssiden, og utenfor hage 1 etg. På innsiden av vegg monteres nødvendig inspeksjonsluke, lakkert hvit.

Vaskerom/teknisk:
– 1 stk. 200l. varmtvannsbereder
– 1 stk. opplegg for vaskemaskin
– 1 stk. rund sluk i gulv.
– 1 stk. vegghengt vaskekar type Intra VK 44 eller tilsvarende i rustfritt stål med ettgreps armatur i krom type Oras Saga eller tilsvarende.
– 1 stk. Fordelingsskap

Bad 1.etg:
– 1 stk. TECE innbyggingssisterne med Safety bag. Veggtoalett Porsgrund Glow Rimfree farge hvit med original dempet toalettsete og lokk.
– 1 stk. 90 cm baderomsmøbel
i lys eik med vask og speil. Baderomsinnredning leveres fra Vikingbad i serien Mie med håndtak. Vasken leveres hvit.
– 1 stk. servantbatteri A- Collection Azur farge matt sort
– 1 stk. rund sluk i gulv, plassert i dusjsone
– Fast dusjvegg i klart herdet glass type Alterna Pyxis sort matt eller tilsvarende.
– 1 stk. A- Collection Azur takdusjsett sort matt, med termostatbatteri.

Bad 2.etg: 
– 1 stk. TECE innbyggingssisterne med Safety bag. Veggtoalett Porsgrund Glow Rimfree farge hvit med original dempet toalettsete og lokk.
– 1 stk. 120 cm baderomsmøbel
i lys eik med vask og speil. Baderomsinnredning leveres fra Vikingbad i serien Mie med håndtak. Vaken leveres hvit.
– 1 stk. servantbatteri A- Collection Azur farge matt sort
– 1 stk. rund sluk i gulv, plassert i dusjsone
– Fast dusjvegg i klart herdet glass type Alterna Pyxis sort matt eller tilsvarene.
– 1 stk. A- Collection Azur takdusjsett sort matt, med termostatbatteri.

Kjøkken:
– 1 stk. opplegg for oppvaskmaskin inkl. tilkobling
– 1 stk. Fremlegging av varmt og kaldt vann for kjøkkenkran
– 1 stk. kjøkkenbatteri A- Collection Azur Eco sort.
– Tilkobling av kjøkkenkran.
– 1 stk. Waterguard

Garderobeskap:
– Det er ikke medregnet garderobeløsninger til boligene.

Elektriker

Elektriske anlegg utføres hovedsakelig som skjult anlegg iht. NEK 400. Ved lyd/ brannvegger utføres installasjoner som synlig. Endelig plassering av elektriske punkter avtales i samråd mellom forbruker og leverandør. Det er ikke medtatt noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i boligen. Utv. kabelskap er det elektriker som plasserer.

Varmekabler

Det er leveres varmekabler i gang/trapp, bad, vaskerom og tv stue 1.etg. (det legges ikke varmekabler inn under trapp) Videre leveres
det varmekabler i bad 2.etg. Varmekabler i gang/ trapp 1 etasje er beregnet for parkettgulv.

Malerentreprise, fliser og parkett:

• Alle innervegger unntatt i våtrom leveres med sparklet og malte standard gipsplater i standard farge NCS 0500 N
• Som himling leveres standard gipsplater, sparklet og malt i farge S0500-N.
• Gulvene i stue/kjøkken, gang, og soverommene leveres med parkett type Tarkett eik Shade sisal 1 stavs 13x194x220. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning. Gulv i vaskerom og bod leveres med våtromsbelegg med oppkant type Tarkett Megalite nr 3390 520
• På badene leveres fliser på vegger type beton grey 30×60. På gulv leveres samme flis i størrelse 60×60. Mosaikk 5×5 i dusjsone på gulv Pro grey. Det er medregnet flisers som legges vinkelrett på vegger. Fliser leveres av Modena.

Tilvalg

Det blir mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger for boligen før boligen skal i produksjon. Bestillinger i forbindelse med tilvalg avtales skriftlig med Agderbygg. Endringer eller tilvalg av leveranser skal avtales skriftlig og signert av kjøper senest 6 uker før leveransen leveres. For endringer / tilvalg gjelder betingelser som presentert av Agderbygg ved oppstart av tilvalgs prosessen. Ved endring / tilvalg som krever prosjektering tilkommer prosjekteringskostnader selv om endringene / tilvalget ikke bestilles. Endringer eller tilvalg fra underentreprenører viderefaktureres med 15% påslag. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kontrakten.

Forbehold

Det tas forbehold om detaljprosjektering kan medføre mindre bygningsmessige endringer i boligene. Alle opplysninger er dermed gitt med forbehold om utbyggers rett, iht. kjøpskontrakten, til å foreta mindre endringer/justeringer. Det må påberegnes synlige inspeksjonsluker, sjakter/føringsveier for tekniske anlegg. Areal pr. rom, samt vindusinndeling, kan avvike fra plantegningene etter at endelige detaljprosjektering er gjennomført. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse, og gir således ikke kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer eller tomte-tilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt der praktisk mulig, informere kjøper om slike endringer.
Avviket kan utgjøre 5% av totalt BRA for leiligheten. Skjeggkre er i dag vanlig i de fleste boliger og selger kan ikke garantere at det ikke forekommer i boligene ved overlevering.
3D bilder i prospekt er illustrasjoner. Det kan forekomme endringer av overflater/materialer/ løsninger. Ingen løse møbler leveres.

Arealer

BRA er det arealet av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør, og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter, ol. innenfor bruksenheten. (NS3940:2012)
P-rom er primærrommenes netto-areal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg grundig inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at alle slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Diverse:

Agderbygg AS forbeholder seg retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet.

Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker.
Det vil være arkitekt som har den endelige avgjørelse vedr fargevalg utvendig.

Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer som ikke er nevnt
i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Alle vegger/himlinger med gips blir flekk og skjøt sparklet.
Riss og sprekker kan forekomme etter overtagelse som følge av krymping av trevirke og betong., dette er ikke reklamasjon og
kan heller ikke forventes å bli utbedret. Likeså vil det det være riss / svinnsprekker i støpt gulv Carport ved overtagelse. Gulv som benyttes i boligen vil bevege seg med forskjellige temperaturer og fuktighet. Gulvene klikkes/ festes sammen til en hel flate, noe som igjen kan medføre at det oppstår lyd i gulvet. Dette er ikke en reklamasjon og vil ikke bli utbedret. Små hakk/riper i ferdigmalte produkter anses ikke som en reklamasjon.

Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre boligen og innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden. Gebyrer i forbindelse med byggemelding og tilkoblingsavgifter bekostes av selger.

Bygningene må forsikres senest etter avholdt overtakelse og før innflytting.

Det tas forbehold om offentlig godkjenning av tiltaket. Entreprenør forbeholder seg
til enhver tid, retten til å levere utstyr/innredninger i tilsvarende kvalitet fra annen leverandør.
Det ta forbehold om at beskrevne materialer er tilgjengelige i markedet og kan fremskaffes med normal leveringstid.
Normal leveringstid er for dette prosjektet satt til 4 uker.

Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrift 15.9.17, Toleranseklasse NS 3420 – 1 Normalklasse. 1

Kristiansand, 03.10.22

Utomhusplan

Tegnforklaringer

Linjer

Reguleringsgrense

Formålsgrense

Terreng

Bygg

Balkong/utstikkende tak

Nye koter 0,5m

Eksisterende koter 1,0m

Punkthøyder (nye)

Eksisterende punkthøyder

Inngang m/punkthøyde

Fallpiler

Dekker

Asfalt

Grus

Betongdekke

Gummidekke

Flis

Tegl belegning

Smågatestein/renne

Skiferdekke

Terrassedekke

Kanter

Flettverksgjerde, Rekkverk, Håndløper

Natursteinsmur

Betongmur

Vegetasjon

Gress

Eng

Skogbunn

Stauder/prydgress

Fordrøyningsbasseng

Overvann

Klatreplanter

Tre

Teknisk belysning

Pullert (RIE)

Veggarmatur (RIE)

Lysmast (RIE)

Nedgravd renovasjon

Elementer

Trapp

Tråkkheller

Husfasader 28-34

Husfasader 36-38