Fiskå Gård

Personvernerklæring

Fiskå Gård, som drives av Agderbygg, er opptatt av å ivareta ditt personvern på en sikker måte. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor og hvordan.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltpersoner. Du skal alltid være trygg på at vi behandler dine opplysninger innenfor rammen av gjeldende lov og denne personvernerklæringen, og det er viktig for oss at du til enhver tid vet hvordan vi behandler dine data.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger krever at det finnes et lovlig grunnlag for behandlingen, for eksempel at det er inngått en avtale som gjør det nødvendig å behandle visse personopplysninger, at vi kan behandle personopplysningene i samsvar med lov, eller at vi har berettiget interesse i å gjennomføre behandlingen. Hvis det ikke foreligger et lovlig grunnlag, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi behandler personopplysningene dine.

Hvilke opplysninger mottar og behandler Fiskå Gård?

Personopplysningene vi har om deg er kun de personopplysninger du har valgt å gi oss. Dette kan være i forbindelse med besøk av vår nettside, eller via et kontaktskjema. Eksempler på opplysninger som innhentes kan være: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, melding/bakgrunn for henvendelse, samt informasjon om din bruk av nettsiden og din enhet ved hjelp av såkalte informasjonskapsler.

Vi samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Vi selger aldri dine opplysninger til andre.

Innhenting eller registrering av opplysninger skjer via:

  • Informasjonskapsler (se eget avsnitt)
  • Kontaktskjema
  • Ved overføring av filer/dokumenter
  • Ved påmelding til arrangementer
  • Når en laster ned dokumenter, produktinformasjon, o.l.
  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller motta informasjon

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler, eller også kalt «cookies», er små tekstfiler som sendes fra nettsiden du besøker til enheten du befinner deg på. Disse tekstfilene lagres i nettleseren din og inneholder en unik identifikator som brukes til å identifisere enheten – så fremst innstillingene på nettleseren din tillater det.

Vi bruker informasjonskapsler for å øke funksjonaliteten på nettsiden vår, samt sørge for at besøksstatistikken skal være pålitelig. Informasjonen som samles inn deles også med våre annonserings- og analysepartnere, som bruker denne informasjonen til statistikk- og analyseformål. I vårt tilfelle benyttes Google Analytics.

[cc_show_cookie_banner_nsc_bar]

Hvorfor trenger vi dine opplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger for å ivareta og forvalte vårt forretningsmessige forhold til deg. Med dette mener vi data som trengs for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i rollen som leverandør eller underleverandør, som kunde, forretningsforbindelse eller som arbeidsgiver.

Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Dersom de registrerte opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene oppdateres.

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten forklaring. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv, men merk at informasjonen som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert hos oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger direkte til Datatilsynet.

Kontakt oss

Gyldenløves gate 99
4614 Kristiansand

Tlf: 38 10 60 70
post@agderbygg.no