Fiskå Gård

Det betyr at du som kjøper kan låne opptil 85% av kjøpesummen i Husbanken. Renten i Husbanken ligger i skrivende stund (21. nov 2023) 1,5% lavere enn vanlig markedsrente på huslån.  Tar du opp fullt Husbanklån, gir dette deg en månedlig innsparing på kr. 5.000,-.

Lurer du på hvor mye du vil spare, gå inn på Husbanken eller kontakt oss, så ser vi på det sammen.